(for English please scroll down)

Cu experiență profesională în domeniile expertizei culturale: consultanță, management, evaluare, comunicare, formare profesională, Oana Nasui activează ca fondator și dezvoltator de proiecte și programe culturale și creative: dezvoltator cultural la PostModernism Museum, managing partner la Nasui collection , fondator și trainer pe domenii precum management cultural, comunicare și dezvoltarea audiențelor la platforma Formare Culturală, project manager la cea mai mare platformă de promovare a culturii vizuale contemporane românești Modernism.ro, evaluator de proiecte culturale și editoriale și consultant în planificare culturală – programe, strategii, politici: în perioada 2018-2019 a fost coordonator al unei propuneri de politică publică privind Statutul Artistului în România, în cadrul proiectului Cultura Alternativă, a coordonat prima Strategie culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025 și a fost responsabil de comunicare la programul Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007.

Oana a absolvit Studii Culturale Europene la Universitatea București, are un masterat în Antropologia Spațiului Sacru la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu, are cursuri specializate de management de proiect, comunicare, management și antreprenoriat, CSR (Corporate Social Responsibility)  și este acreditată ca:

Expert Accesare Fonduri structurale şi de Coeziune Europene (Cod COR 241948)
Formator (Cod COR 242401)
Facilitator de dezvoltare comunitară (Cod COR 341204)
Specialist în activitatea de lobby (Cod COR 243220)

Printre organizațiile cu care a lucrat se numără: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Artă Brașov, Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu, Casa Filipescu Cesianu și Muzeul Nicolae Minovici, Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, Muzeul Național Cotroceni, Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI) – Facultatea de Litere – Universitatea din București, Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale – Secţia de limba şi literatura japoneză – Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării – Universitatea din București, Facultatea de Istorie – Universitatea din București, Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Uniunea Arhitecților din România, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Institutul Cultural Român, Memorialul Închisoarea Pitești, Închisoarea Tăcerii Râmnicu Sărat, Muzeul de Artă Râmnicu Sărat, Muzeul Oraşului Oradea – Complex cultural (Muzeul Cetăţii şi Oraşului), Memorialul „Rezistenţă şi represiune în Bihor” Oradea, Memorialul Gherla, St. George’s Hall Liverpool, Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Baia Mare, Primăria Municipiului Baia Mare, Institutul Cultural Român de la Lisabona, Ambasada României în Republica Portugheză, Primăria orașului Cascais, Primăria orașului Porto, Casa da Musica Porto, Institutul Cultural Român (finanțator transport Cascais, Porto, Kiev), Institutul Francez București, Ambasada României în Ucraina, Ministerul Culturii din Ucraina, Administrația de Stat a orașului Kiev, Primăria Raionului Shevchenko, Primăria orașului Mîkolaiv (Ucraina), Instituția comunală „Agenția de dezvoltare a orașului Mîkolaiv”, Organizația civică „Centrul de resurse pentru inițiative civice” Mîkolaiv, Modarom S.C.M. Brașov, Fundația Timișoara Capitală Europeană a Culturii, Fundația Baia Mare Capitală Culturală Europeană, Asociația Docuart, Asociația Forums, Asociația MAIE, Asociația Ecosens, Asociația CRIES, Asociația pentru Dezvoltare Urbană, Asociația Istoria Artei, Noaptea Albă a Muzeelor, Noaptea Albă a Galeriilor, Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, Primăria Municipiului Brașov, Consiliul Județean Brașov, Japan Foundation, Ambasada Japoniei în România, Swan Office Park, Șerban & Asociații, Fujitsu, Epson, Illy, The Institute, Nod Makerspace, Festivalul One World Romania, Photo Film Festival Romania, Fundația Domeniul Otetelișanu, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Muzeul Cineastului Amator, Rizi Design, Castelul Cantacuzino Bușteni, European Confederation of Youth Clubs, Poissonnerie Bruxelles, Erka, Nord Planet, Zeppelin, Revista Arta, Radio Romania Cultural, Radio Romania International, Guerrilla Radio, TVR.

Studii publicate 

Autor cu studiul „Cum funcționează (sau nu) etica artistică în industriile creative – focus România. Concepte transdisciplinare cu impact în cultura contemporană”, în volumul ”The International Conference of Anthropology of Communication 2021”, editura Astra Museum Sibiu, în curs de apariție

Autor cu studiul „O incursiune în legislația drepturilor creatorilor din secolul XIX până în prezent. Câteva studii de caz” în volumul Noii industriași, creativii, 4 (editura PostModernism Museum, 2021)

Autor cu studiul „Construirea de politici publice culturale în perioada Ceaușescu” în volumul Cultura de masă în „Epoca de Aur”: Cîntarea României & Cenaclul Flacăra (editura PostModernism Museum, 2019)

Coordonator al propunerii de politică publică, Andreea Grecu-Ciupală, Aura Corbeanu, Clement Epure, Oana Nasui. Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România, editura PostModernism Museum 2019

Contributor și coordonator volume Noii industriași, creativii” – studii de caz și cercetări în zona industriilor creative (2016, 2017, 2018, 2021, editura PostModernism Museum)

Coautor Ghidul Evaluatorului AFCN (Administrația Fondului Cultural Național), 2017

Autor cu studiul „Inovație socială în cultură sau cum Cenușăreasa devine prințesă” în volumul „100 de fețe ale inovației”, capitolul „Inovație socială și Societate civilă” , subcapitolul „Artă și Cultură” (editura Nemira, 2016)

 Profil Linkedin

///

Short bio Oana Nasui 2022

With professional experience in the fields of cultural expertise: consulting, management, evaluation, communication, professional training, Oana Nasui works as founder and developer of cultural and creative projects and programmes: cultural developper at PostModernism Museum (www.postmodernism.ro ) founder and trainer on areas such as cultural management, communication and audience development at Formare Culturala (www.formareculturala.ro ) platform, project manager at the largest platform for promoting contemporary Romanian visual culture Modernism.ro, evaluator of cultural and editorial projects and consultant in cultural planning – programs, strategies, policies, such as: in 2018-2019 she was the coordinator of a public policy proposal on the Artist’s Status in Romania, within the Alternative Culture project, she coordinated the first cultural and creative Strategy of Bucharest 2015-2025 and was responsible for communication at the Sibiu European Capital of Culture program 2007.

Oana has a BA in European Cultural Studies, a MA in Architecture and is an accredited expert as: project manager, communication specialist, evaluator of European funding projects, community facilitator, cultural lobby specialist.

Published studies 

Author with the study “How does (or does not) artistic ethics work in the creative industries – focus Romania. Transdisciplinary concepts with an impact on contemporary culture ”, in the volume“ The International Conference of Anthropology of Communication 2021 ”, Astra Museum Sibiu publishing house, in progress

Author with the study “An incursion into the legislation of the rights of creators from the 19th century to the present. Some case studies ”in the volume New Industrialists, Creatives, 4 (PostModernism Museum Publishing House, 2021)

Author with the study “Building Cultural Public Policies in the Ceausescu Period” in the volume Mass Culture in the “Golden Age”: Cîntarea României & Cenaclul Flacăra (PostModernism Museum Publishing House, 2019)

Coordinator of the public policy proposal, Andreea Grecu-Ciupală, Aura Corbeanu, Clement Epure, Oana Nasui. Consolidation of a societal status of the artist, author, creator in Romania (PostModernism Museum Publishing House, 2019)

Contributor and coordinator of volumes “New industrialists, creatives” – case studies and research in the area of ​​creative industries (2016, 2017, 2018, 2021, PostModernism Museum Publishing House)

Co-author of the AFCN Evaluator’s Guide (National Cultural Fund Administration), 2017

Author with the study “Social innovation in culture or how Cinderella becomes a princess” in the volume “100 faces of innovation”, chapter “Social innovation and civil society”, subchapter “Art and Culture” (Nemira publishing house, 2016)

LinkedIn profile: http://ro.linkedin.com/in/oananasui

LinkedIn
Share
WhatsApp