Materialul de față a fost realizat ca răspuns la solicitările și notificările transmise deopotrivă de către operatorii culturali și de către experții evaluatori. Prin acest ghid Administrația Fondului Cultural Național dorește să ofere o platformă de referință care să armonizeze diferitele puncte de vedere și să limiteze subiectivitatea în procesul de evaluare.
În vederea consolidării și echilibrării procesului de notare, AFCN propune un set de principii și criterii de analiză detaliate și un mod unitar de aplicare a acestora.

Autori

Oana Ioniță Năsui, trainer și consultant Formare Culturală
Experiența sa profesională a început aproape simultan cu managementul de proiecte culturale în domeniul profit și nonprofit. Printre proiectele la care a lucrat se numără: Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025, Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007, Grayling (fostă MMD Corporate, Public Affairs & Public Relations Consultants), Transilvania Fest, Fundația Rațiu România, Antreprenoriat în industrii creative.
În prezent este freelancer, lucrând ca fondator și/sau dezvoltator pentru proiecte și programe culturale și creative: managing partner la Nasui collection & gallery, director dezvoltare PostModernism Museum, trainer și fondator Formare
Culturală, project manager Modernism.ro, consultant în planificare culturală.

Dr. Corina Răceanu
Licențiată în economie, studii masterale în management cultural în Franța, doctorale la Universitatea de Vest Timişoara specializare management. Cu o experiență de 27 ani în domeniul cultural, s-a specializat în management cultural, politici culturale, turism cultural, management de proiect. A predat numeroase cursuri, la nivel local sau internațional, fiind mai bine de 10 ani cadru didactic asociat al facultăților vocaționale din Timişoara. A inițiat şi coordonat proiecte pilot pentru România şi Sud – Estul Europei privind cercetarea consumului şi a ofertei culturale, elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor culturale la nivel local şi regional. A publicat cărți şi articole de specialitate, a participat la peste 40 de conferințe, seminarii, workshopuri naționale şi internaționale având numeroase apariții în media locală, națională şi internațională (EuroNews).

Csata Tunde
Experiența sa se bazează pe scriere de proiecte, management și evaluare de proiecte și nu în ultimul rând formare profesională. În domeniul specializării de evaluator proiecte, a furnizat peste 400 ore de formare în cadrul cărora au fost
instruite peste 200 de persoane. Este invitată ca evaluator pentru finanțări europene și naționale, printre care Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 – Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, Administrația Fondului Cultural Național și Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Acest ghid este util deopotrivă evaluatorilor – care îl vor asuma ca regulament – și autorilor de proiecte culturale, pentru care va fi mai limpede felul în care informațiile cerute în formularul de finanțare răspund criteriilor de evaluare.

Mulțumim AFCN pentru permisiunea publicării acestui ghid aici.

Vă invităm să îl consultați mai jos.

LinkedIn
Share
WhatsApp