Proiectul „Ziua culturii în România și Republica Moldova: duplex de politici culturale”, produs de PostModernism Museum din România prin platforma Formare Culturală, este compus din trei conferințe tematice online dedicate demersurilor și politicilor culturale și  educaționale din România și Republica Moldova. 

Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la aceeași dată de 15 ianuarie în ambele țări, este un prilej simbolic pentru un cadru de discuții privind funcționarea ecosistemului cultural, educațional și social în cele două țări. Conferințele tandem au ca punct de pornire problematici și unghiuri de expertiză diverse și complementare ale experților invitați, din Republica Moldova și România. Subiectele conferințelor online au fost trasate după discuții cu specialiști și o analiză a mai multor documente strategice la nivelul ambelor țări, inclusiv a unor acorduri bilaterale strategice care conțin referințe specifice la colaborarea culturală. Temele abordate sunt: „Strategii culturale și politici publice la nivel local”,  „Priorități în domeniul culturii și educației din România și Republica Moldova”, „Cultura și educația în contextul Integrării europene a Republicii Moldova”, în contextul actual de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și al conflictului din regiune.

Transmiterea conferințelor se face în perioada 15-31 ianuarie 2023 pe YouTube www.youtube.com/user/modernismpunctro și Facebook www.facebook.com/FormareCulturala , fiind făcute public și pe rețelele profesionale ale partenerilor și ulterior rămânând permanent la dispoziția celor interesați.

Conferințele sunt curatoriate tematic și moderate și permit întrebări din partea celor care vizionează, experții fiind online și disponibili pentru a răspunde.      

Scurtă descriere a celor trei conferințe

Conferința Strategii culturale și politici publice la nivel local” este axată pe documentele programatice dezvoltate la nivel local și de județ / raion în direcția culturii ca factor de bunăstare socială și educație pe parcursul vieții, completată cu expertiză a unor experți de politici publice și facilitator comunitari. Vor fi prezentate ca studii de bune practici: Strategia „Cahul – capitala cultural-creativă a Republicii Moldova, 2022-2030”, document de politici publice al Administrației Publice Locale, elaborat în cadrul programului EU4Culture finanțat de Uniunea Europeană și „Strategia de Dezvoltare Culturală a Municipiului Baia Mare 2015-2030”, oraș aflat pe lista finală, înaintea desemnării, în concursul pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021/2022. De asemenea, doi experți în politici publice și facilitare comunitară vor prezenta studii de lucru și bune practici din propria experiență profesională.

Experții invitați sunt:

Silvia Strelciuc, expert național Republica Moldova, coordonator Strategia Culturală Cahul

Simona Neumann, expert internațional,  coordonator Strategia Culturală Cahul

Mihaela Pușnava, coordonator Strategia Culturală a orașului Baia Mare, întocmită cu ocazia cursei pentru titlul de capitală europeană a culturii 2021

Aliona Țurcan, expert politici publice Republica Moldova

Laura Panait, facilitator comunitar România

Moderator: Oana Nasui, analist cultural

ConferințaStrategii culturale și politici publice la nivel local” se difuzează în mediul online pe 15 ianuarie 2023, ora 14.00, la linkul de mai jos.

Conferința „Priorități în domeniul culturii și educației din România și Republica Moldova”

Are o abordare informată și specializată, cu referire la prioritățile în domeniul cultural, la strategiile sectoriale naționale din domeniul culturii, educației, digitalizării și dezvoltării durabile și la legislația specifică din România și Republica Moldova.

Experții invitați sunt:

Andrei Chistol, secretar de stat Ministerul Culturii Republica Moldova 

Orest Dabija, membru al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova și al Consiliului de acordare a suportului financiar pentru producțiile de film și alte opere audiovizuale

Cristina Cotenescu, Unitatea de Politici Publice, Ministerul Culturii România

Sergiu Musteață, istoric, profesor, expert patrimoniu

Moderator: Oana Nasui, analist cultural

Conferința „Priorități în domeniul culturii și educației din România și Republica Moldova” se difuzează în mediul online pe 23 ianuarie 2023, la ora 14.00, la linkul de mai jos.

Conferința „Cultura și educația în contextul integrării europene a Republicii Moldova”

În ceea ce privește procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, acesta necesită adoptarea şi implementarea a numeroase reforme în diverse sectoare, inclusiv creative și culturale. În iunie 2022, Republica Moldova a primit oficial statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Experții vor aborda teme precum identitate, cetățenie, educație, democrație.

Experții invitați:

Igor Cașu, Director al Agenției Naționale a Arhivelor, dr., lector și director al Centrului pentru Studierea Regimurilor Totalitare și Războiul Rece, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Svetlana Suveică, Doctor habilitat, Profesor de Istorie Moderna a Estului Europei la Uiversitatea din Göttingen, cercetător asociat al Institutului-Leibniz de Studii Est și Sud-Est Europene din Regensburg, Germania, co-editor al revistei Journal of Romanian Studies, revista Society of Romanian Studies.

Petru Negură, Lector la Catedra de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (Chișinău), Cercetător superior la Centrul de Sociologie și Psihologie Socială, Institutul de Studii Juridice, Politice și Sociologice (Chișinău), co-fondator Platzforma- Revista de critică socială, membru al Consiliului de Administrație al Societății de Studii Românești

Moderator: Oana Nasui, analist cultural

Conferința  „Cultura și educația în contextul integrării europene a Republicii Moldova” se difuzează în mediul online pe 30 ianuarie 2023, la ora 14.00, la linkul de mai jos.

Conferințele sunt dedicate unui public de profesioniști și persoane din mediul academic, specialiști din zonele de sociologie, politici culturale și istoria artei, reprezentanți din instituțiile publice de cultură și organizațiilor non-profit. Alte conferințe realizate de platforma Formare Culturală cu subiecte precum drepturile de autor, statutul artistului și lucrătorului cultural pot fi urmărite aici

///

Proiectul este produs cu ocazia Zilei Culturii Naționale în România, în urma unui apel public de proiecte. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.

Producător: platforma Formare Culturală

Parteneri media: Modernism.ro, Centrul CONTACT Republica Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău

LinkedIn
Share
WhatsApp