Aliona Țurcan este juristă de formare, cu o experiență de peste 20 ani în domeniu. Familiarizată cu activitatea de creație legislativă în cadrul Ministerului Justiției, autor și coautor al multor acte normative, ghiduri și studii în domeniul non profit, a adus o contribuție serioasă în dezvoltarea societății civile din Republica Moldova.
Aliona Țurcan are o experiență vastă în domeniul elaborării de politici, prin capacitarea și abilitarea tuturor actorilor comunitari (APL, lideri comunitari, OSC, instituții statale) în dezvoltarea organizațională, elaborarea strategiilor și politicilor de dezvoltare locală și coordonarea acțiunilor de advocacy.
Experta dezvoltă și livrează programe de instruire și consultanță pentru diferite categorii de personal (top manageri, manageri de nivel mediu, personal), evaluează nivelul de dezvoltare al OSC-urilor în baza unor instrumente recunoscute internațional, elaborează strategii de dezvoltare și planuri de acțiuni pentru OSC-uri, rețele și autorități publice, evaluează proiecte și programe, dezvoltă studii și cercetări în domeniul OSC, elaborează documente interne de funcționare, în conformitate cu cadrul legal, deține experiență în tehnici și instrumente de aplicare a legislației din sectorul non-profit, dezvoltarea capacităților OSC‐urilor locale, inclusiv GIL și GAL, prin prisma managementului bazat pe rezultate, conducând training-uri pe tematica respectivă și asigurând implementarea de politici.

LinkedIn
Share
WhatsApp