Strategia „Cahul – capitala cultural-creativă a Republicii Modova, 2022-2030” este un document de
politici publice al Administrației Publice Locale (APL I) Cahul elaborat participativ, care constituie baza planificării și intervențiilor culturale prioritare.
Strategia prevede acțiuni pentru o dezvoltare culturală coerentă, integrată și eficientă, capabilă să asigure municipiului și regiunii Cahul premise de a deveni principalul pol de creștere cultural-creativ și de a-și consolida imaginea de capitală culturală a țării. Unul din vectorii strategiei este extinderea amplitudinii activităților culturale la nivel transfrontalier și european pentru valorificarea eficientă a înfrățirilor și cooperărilor internaționale în scopul creșterii
calității și diversității serviciilor culturale și a alinierii acestora la standardele internaționale.

Strategia poate fi citită aici

LinkedIn
Share
WhatsApp