Facilitator de dezvoltare comunitară

Facilitatorul de dezvoltare comunitară training pregătit specific pentru sectorul cultural| acreditat   Competențele oficiale dobândite în urma absolvirii trainingului sunt: comunicare; competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; competenţe...
LinkedIn
Share
WhatsApp