Facilitatorul de dezvoltare comunitară

training pregătit specific pentru sectorul cultural| acreditat

 

Competențele oficiale dobândite în urma absolvirii trainingului sunt: comunicare; competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; competenţe informatice; competenţa de a învăţa; competenţe sociale şi civice; competenţe antreprenoriale; competenţa de exprimare culturală; aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; aplicarea normelor de protecţia mediului; menţinerea unor relaţii de muncă eficace; participare şi implicare decizională la nivel local şi regional; studierea comunităţilor vizate; asociativitate, organizaţii comunitare, comunicare organizaţională; abordarea proiectelor de dezvoltare cu participare largă la nivel local şi/sau regional; implicarea în procesul de planificare, planuri de acţiune.

Alte traininguriAlte instrumente de lucru

Despre

Facilitatorul de dezvoltare comunitară este asimilat specialiştilor în asistenţă socială, care iniţiază, facilitează, administrează, oferă asistenţă pentru implementarea unor programe de intervenţie şi asistenţă socială, servicii comunitare, oferă consultanţă de specialitate clienţilor pentru rezolvarea unor probleme personale.

Catalizator

Utilizarea termenului de facilitator, pentru a descrie un mod de intervenţie în domeniul social, folosind metode specifice şi un set particular de maniere de comportare, este relativ nouă, dar şi-a câştigat rapid o acceptare universală. 

Facilitatorul este un om de ştiinţe aplicate, un agent de schimbare socială, un catalizator, un mobilizator, un promotor al participării comunitare interesat să aplice instrumente, tehnici şi metode pentru mobilizarea şi organizarea comunităţilor şi a mecanismelor sale, astfel încât aceasta să funcţioneze şi să producă rezultate în beneficiul membrilor săi.

Detalii

  • durează 40 de ore
  • are loc la București
  • se oferă certificate cu recunoaștere la nivel național și internațional