Specialist lobby cultural

training acreditat marca formare culturală   Faţă de alte ocupaţii care necesită specializari stricte, cea de lobbyist presupune un orizont deschis şi larg, pe mai multe planuri, în care cunoştinţele sunt valorificate global şi adaptate situaţiilor. specializare...

Facilitator de dezvoltare comunitară

Facilitatorul de dezvoltare comunitară training pregătit specific pentru sectorul cultural| acreditat   Competențele oficiale dobândite în urma absolvirii trainingului sunt: comunicare; competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; competenţe...