Specialist lobby cultural

training acreditat marca formare culturală   Faţă de alte ocupaţii care necesită specializari stricte, cea de lobbyist presupune un orizont deschis şi larg, pe mai multe planuri, în care cunoştinţele sunt valorificate global şi adaptate situaţiilor. specializare...

Facilitator de dezvoltare comunitară

Facilitatorul de dezvoltare comunitară training pregătit specific pentru sectorul cultural| acreditat   Competențele oficiale dobândite în urma absolvirii trainingului sunt: comunicare; competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; competenţe...

Competențe antreprenoriale

Competențe antreprenoriale în proiecte culturale   București, Iași, Timișoara Management, Financiar, Juridic & Comunicare Detalii mai jos Introducere în antreprenoriat cultural Antreprenor vs Manager vs Angajat, Validare idee de afacere, Abordare lean/agile ...

Expert finanțări

Expert finanțări Training acreditat Cursul de „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene” contribui la dezvoltarea competențelor celor interesați, în vederea atragerii de fonduri naționale și europene pentru organizațiile non-profit sau în vederea...

Curator

Training acreditat Curator 180 de ore Teorie 64 de ore Practică 116 ore Acreditare curs  acreditat ANC, specializarea Curator: cod COR 2621  Nouă unități de competență Competențele dobândite prin calificarea Curator (cod COR 2621) sunt: utilizarea adecvată a...