Competențe antreprenoriale

Competențe antreprenoriale în proiecte culturale   București, Iași, Timișoara toamna 2021-primăvara 2022 Management, Financiar, Juridic & Comunicare Detalii mai jos Introducere în antreprenoriat cultural Antreprenor vs Manager vs Angajat, Validare idee de...

Expert finanțări

Expert finanțări Training acreditat Cursul de „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene” contribui la dezvoltarea competențelor celor interesați, în vederea atragerii de fonduri naționale și europene pentru organizațiile non-profit sau în vederea...

Curator

Training acreditat Curator 180 de ore Teorie 64 de ore Practică 116 ore Acreditare curs  acreditat ANC, specializarea Curator: cod COR 2621  Nouă unități de competență Competențele dobândite prin calificarea Curator (cod COR 2621) sunt: utilizarea adecvată a...