Raportul, de către Centrul pentru Legislație NonProfit, își propune să pună în discuție problema finanțării publice a activităților nonprofit (din bugetele publice locale sau naționale) printr-o analiză cât mai completă a datelor existente privind o parte a diverselor mecanismele de finanțare utilizate și a celor culese în cadrul cercetării derulate în rândul autorităților finanțatoare și a organizațiilor neguvernamentale. Printre temele abordate în cadrul raportului se numără dimensiunea finanțărilor publice acordate și evoluția acestora în ultimii ani, precum și principalele provocări identificate în aplicarea mecanismelor de finanțare publică analizate. Raportul a fost realizat în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale” finanțat cu sprijinul Fondului Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Îl puteți citi aici

 

sau pe Scribd.

LinkedIn
Share
WhatsApp