• 3 ateliere specializate, create și produse specific pe nevoile proiectului
  • 3 experți formatori

Curriculum 

Atelier specializat: „Cultura, al patrulea pilon al sustenabilității”

Formator: Andreea Grecu-Ciupală

Se va prezenta cultura din perspectiva acesteia ca al patrulea pilon al dezvoltării durabile, aducând laolaltă surse și resurse internaționale precum cele produse de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO sau UCLG – United Cities and Local Governments dar și cărți precum „The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s essential role in public planning” de Jon Hawkes. Se va detalia Agenda 21 pentru cultură, aprobată în mai 2004 de orașele și guvernele locale ale lumii care sunt angajate în drepturile omului, diversitatea culturală, durabilitatea, democrația participativă și crearea condițiilor pentru pace. Acest document are ca scop stabilirea bazei unei înțelegeri din partea orașelor și a guvernelor locale pentru a încuraja dezvoltarea culturală. De asemenea se vor introduce cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale, parte  a Agendei 2030 (România a aderat în 2015). Prin Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. 

Atelier specializat: „De la global la local. Ghidul de evenimente culturale responsabile”

Formator: Bogdan Gioară

Cunoașterea interdependenţelor realităţilor ecologice, economice, sociale şi politice de la nivel global ne permite să înțelegem mai bine constrângerile și oportunitățile locale. Se vor aborda teme conexe dezvoltării durabile, responsabilității societale și schimbărilor climatice.

Se va prezenta marca Eveniment Responsabil și un ghid dedicat evenimentelor culturale sustenabile, oferind informații, tehnici și tactici, dar și recunoaștere celor care adoptă Responsabilitatea Socială și îmbunătățesc impactul social, economic și de mediu al evenimentului lor, în aceeași măsură în care își delectează publicul. Despre responsabilitatea socială corporativă (CSR) și riscul „greenwashing”: companiile nu pot viza doar profitul, ci și protejarea societății și protejarea mediului.

Atelier specializat: „Aplicabilitatea conceptului de sustenabilitate în cultură în proiecte creative”

Formator: Mihaela Vețan

Folosim termenul de consum responsabil ca să vizăm același conținut aproximat de termeni precum consum durabil sau consum sustenabil, consum verde, consum critic, consum etic sau consum bazat pe valori. Toți acești termeni încapsulează o critică a societății consumului de masă și propun un set alternativ de criterii și practici de consum. Chiar dacă un proiect are, prin definiție, o durată specifică, când luăm în considerare consecințele sale ne dăm seama că nu este deloc „efemer”. Un proiect de o anumită amploare generează o paletă de impacturi ecologice, economice, sociale, care își continuă efectele mult timp după ziua încheierii sale oficiale. 

Se vor prezenta instrumente hands-on, planuri de lucru, metode de bune practici pentru a aplica concepte (teorie) în strategia organizațiilor dar și în management de proiect (practică).

Trainingul se poate organiza oricând la cerere; scrie la oana at formareculturala.ro

LinkedIn
Share
WhatsApp