Proiectul „Cultura Alternativă” a fost inițiat de Asociația Culturală Flower Power și destinat persoanelor și entităților relevante din domeniul cultural, în direcția consolidării capacității acestora în dezvoltarea de politici publice culturale. Proiectul are ca obiectiv specific formularea unei propuneri alternative la politicile publice, care să conducă la îmbunătățirea Statutului Artistului în România. Proiectul ”Cultura Alternativă” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă și se desfășoară în perioada aprilie 2018-septembrie 2019.

În luna iunie 2019, ”Cultura Alternativă” parcurge o etapă importantă, destinată prezentării unei Propuneri alternative de politică publică și supunerii acesteia unui proces de consultare publică. Activitatea de elaborare a politicii publice din cadrul proiectului ”Cultura Alternativă” a fost coordonată de Oana Năsui-Expert cooptat în echipa proiectului.

Prima schiță a Propunerii de politică publică, pe formatul HG 775/2005, a fost formulată de un grup de 20 de reprezentanți ai zonei culturale private, în cadrul unei tabere de formare în domeniul politicilor publice, în ianuarie 2019. Schița a fost completată, pe parcursul proiectului, cu feedback-uri privind problematicile și soluțiile posibile, furnizate de diversele tipuri de instrumente de lucru folosite în cadrul proiectului: un chestionar online de percepție (aproximativ 300 de respondenți), 9 dezbateri in țară (191 participanți), 5 întâlniri de lucru cu artiștii din țară (100 de persoane) și 17 întâlniri de lucru cu 55 de specialiști și stakeholderi. Pentru fundamentarea Propunerii de Politică Publică a fost realizată o cercetare legislativă pe un mix de peste 120 de legi românești, cu referire directă sau conexă la artist și la mediul cultural. Toate aceste Legi sunt disponibile pe site-ul proiectului (www.statutulartistului.ro), în variantă rezumat și în variantă completă. Consultarea publică va fi urmată de o serie de întâlniri cu reprezentanți ai autorităților publice competente, în scopul promovării propunerii alternative dezvoltate, în vederea adoptării/aprobării acesteia și implementării în sistemul cultural național.

Etapa de consultare publică dedicată propunerii alternative de politică publică cu titlul ”Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România” se va desfășura în perioada 05.06.2019-05.07.2019, online, prin intermediul website-ul-ui https://statutulartistului.ro, pe o pagină de tip forum:

Aici există posibilitatea de comentarii per secțiune https://statutulartistului.ro/forums/forum/consultare-publica-propunere-politica-publica-statutul-artistului-romania/ . Prin intermediul acestei pagini, toți cei interesați pot transmite observații și propuneri privind conținutul Propunerii de politică publică.

Tot în luna iunie, au loc în cadrul proiectului șapte evenimente de diseminare a Propunerii alternative de politică publică ”Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România”. Evenimentele vor avea loc după următorul program:

· 6 iunie (joi) – Iaşi, Universitatea de Arte George Enescu, 11.00-13.00, Str. Cuza Vodă nr. 29, Iași, Et. 1, Sala Senat. Eveniment Facebook

· 12 iunie (miercuri) – Timisoara, Reciproc, 10.00-12.00 , Strada Mărășești 14, Timișoara. Eveniment Facebook

· 18 iunie (marti) – MINAC (Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta) , Sala Frescelor, 12.00-14.00 , Piața Ovidiu nr. 12, Constanța, Sala Frescelor. Eveniment Facebook

· 20 iunie (joi) – Craiova, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, 14.00-16.00, str. Mihail Kogalniceanu, nr.9, Craiova, Sala acad. Dinu C. Giurescu. Eveniment Facebook

· 24 iunie (luni) – Sibiu, Teatrul Gong, 11.00-13.00, Strada Alexandru Odobescu 4, Sibiu, Sala Studio. Eveniment Facebook

· 26 iunie (miercuri) – Cluj, Casa Matei, 11.00-13.00 , Strada Matei Corvin 6, Cluj-Napoca (in Piata Muzeului), Sala 15. Eveniment Facebook

· 28 iunie (vineri) – Bucureşti, Muzeul Bucuresti, Casa Filipescu-Cesianu, 10.00-12.00, Calea Victoriei nr. 151. Eveniment Facebook

La întâlnirile de discuții pe marginea Propunerii alternative de politică publică sunt invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor și organismelor culturale de stat și private din orașele amintite, artiști, manageri culturali. Toți cei care doresc să se înscrie la discuțiile programate, sunt invitați tot pe website-ul https://statutulartistului.ro, pe pagina dedicată înscrierilor: https://statutulartistului.ro/evenimente-diseminare-propunere-politica-publica

Propunerea alternativă de politică publică ” Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului, în România”, formulată în cadrul proiectului ”Cultura Alternativă” nu reprezintă poziția oficială a Asociației Culturale Flower Power, a Uniunii Europene sau a a autorității finanțatoare-Programul Operațional Capacitate Administrativă, fiind unul dintre rezultatele proiectului ”Cultura Alternativă” și al activităților prevăzute și derulate în cadrul acestuia.

Contacte ”Cultura Alternativă”:

Email: [email protected]

Pagini de socializare:

www.facebook.com/statutulartistului.com

https://www.linkedin.com/in/cultura-alternativa-042365164

Website: https://www.statutulartistului.ro

Manager Proiect: Daniela Apostol [email protected]

Expert Dialog Social și Civic [email protected]

Expert Elaborare Politici Publice [email protected]

Responsabil comunicare, Președinte Asociația Culturală Flower Power Anca Roxana Constantin van der Zee [email protected]

LinkedIn
Share
WhatsApp