Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI trebuie privită pe fundalul schimbărilor care s-au produs în privinţa conceptului de patrimoniu, care îşi are rădăcinile în însăşi istoria Europei, în special în secolele XVIII şi XIX. Poate fi util să facem referinţă la unele dintre reperele semnificative din istoria complexă a acestui concept şi la politicile de patrimoniu care ne dezvăluie atât curentele comune, cât şi diferenţele evidente existente în diversele ţări europene, diferenţe care rezultă din împrejurările specifice fiecărui stat şi din relaţia fiecăruia cu patrimoniul şi istoria.

O poți vedea aici

(sursa patrimoniu.ro)

LinkedIn
Share
WhatsApp