În 2012, Comisia Europeană a făcut pentru prima dată un subiect al agendei sale din efectele de propagare („spillover effect”) al artei, culturii și industriilor creative. Parteneriatul european de cercetare privind difuzările culturale și creative (European Research Partnership on Cultural and Creative Spillovers) a fost lansat în 2014. Obiectivul său este de a evalua, într-o manieră holistică, efectele de propagare culturală și creativă, definită ca: „procesul prin care activitățile din domeniile artei, culturii și industriilor culturale au un impact mult mai larg asupra locurilor, societății sau economiei prin diseminarea exponențială a conceptelor, ideilor, aptitudinilor, cunoștințelor și a diferitelor tipuri de capital”.

Procesul de cercetare colaborativă a inclus parteneri din paisprezece țări și este compus din agenții naționale de finanțare culturală, organisme regionale de dezvoltare culturală, fundații, universități și organizații care operează în întreaga Europă. Majoritatea organizațiilor din parteneriatul are rolul de a redistribui finanțarea publică printr-o varietate de subvenții. Parteneriatul s-a creat printr-o dorință comună de a demonstra valoarea finanțării publice pentru artă și cultură și pentru a investiga modul în care am putea cartografia valorile comune din artă, cultură și industriile creative, precum și din economie și societatea în ansamblu. Parteneriatul include: Arts Council din Anglia, Consiliul Artelor (Irlanda), Creative England, Creative Scotland, Centrul European pentru Economie Creativă (Germania), Fundația Culturală Europeană / European Cultural Foundation (Olanda) ), cu implicarea unui număr de alți parteneri instituționali și universităâi..

Un rezumat în engleză puteți citi direct aici.

Site-ul proiectului, aici.

LinkedIn
Share
WhatsApp