Vă invităm să participați la primul sondaj național dedicat tuturor artiștilor creatori,  actorilor, operatorilor culturali  și celor preocupați de domeniul artistic și cultural al cărui scop este de a fundamenta o politică publică privind statutul artistului în România.   Participarea dvs. și împărtășirea opiniilor, experiențelor și sugestiilor dvs. în acest domeniu sunt foarte valoroase și de importanță majoră pentru acest scop.

Sondajul se desfășoară online pe o platformă profesionistă care oferă o interfață foarte prietenoasă pentru orice dispozitiv (smartphone, tabletă sau desktop). Completarea chestionarului durează 7-8 minute, în medie. În plus, aveți posibilitatea de a relua oricând completarea chestionarului dacă trebuie să faceți o pauză. Astfel, aveți funcția de “save and continue later” prin care salvați răspunsurile completate și primiți un reminder în baza căruia puteți continua de unde ați rămas când timpul vă va permite.

Singurul lucru pe care trebuie să îl faceți este să dați click aici și veți începe completarea chestionarului. Va rămânem profund recunoscători pentru sprijinul acordat în acest demers. Pentru orice informații suplimentare despre acest sondaj sau despre completarea chestionarului ne puteți trimite un mesaj la adresa: [email protected].

///

Acest sondaj face parte din proiectul Cultura Alternativă, inițiat de Asociația Flower Power, un proiect selectat spre finanțare în cadrul POCA 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European.

Proiectul își propune să consolideze capacitatea ONG-urilor și a actorilor relevanți din domeniul cultural de a iniția, promova, implementa și monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România în vederea îmbunătațirii și sincronizării acestuia cu mediul cultural european și internațional.

Nevoia proiectului se bazează pe lipsa unui Statut al Artistului în România, în ciuda existenței unei combinații de ordine și legi care fac referire la elemente ale acestuia. Acestora li se adaugă și inițiative ale diverselor ONG-uri implicate în definirea cât mai clară a unui statut. Îmbunătățirea statutului socio-profesional și a condiției creatorului este o prioritate a Strategiei pentru Cultura și Patrimoniu Național, bazată pe recomandări ale UNESCO și Comisiei Europene.

Pe lângă formularea unei propuneri alternative cu privire la Statutul artistului, un element de inovație pe care ni-l propunem în cadrul acestui proiect este acela de a dezvolta și instrumente de conștientizare pentru artiști în ceea ce privește asumarea statutului lor. Aceste instrumente vor fi disponibile în principal în mediul online și vor avea obiective concrete în ceea ce privește: statutul pe piata muncii, obligațiile fiscale, formare continuă, surse de finanțare ale activităților culturale, etc.

///

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829.

LinkedIn
Share
WhatsApp