Programul anual de lucru 2020 pentru implementarea Programului Europa Creativă prevede o acțiune privind „Sprijinul sectorial pentru sectorul teatrului” sub forma unui studiu general, ale cărui rezultate sunt prezentate în acest raport, lansat în iunie 2022.

Se așteaptă ca rezultatele acestui studiu să contribuie la oferirea unui sprijin mai bun sectorului teatrului la nivelul UE. Studiul își propune să ofere o cartografiere cuprinzătoare a profilului socio-economic și a impactului sectorului teatrului în UE, prin colectarea de date atât cantitative, cât și calitative. Prezintă natura diversă a sectorului și diferențele dintre părțile interesate în ceea ce privește modelele lor de afaceri, structurile de finanțare/proprietate și sistemele de programare. Pe lângă colectarea de date socio-economice, studiul abordează și impactul inițial al pandemiei de COVID-19 și oferă o analiză detaliată a schemelor de sprijin puse la dispoziție sectorului teatrului din țările Europei Creative. Studiul acoperă, de asemenea, aspecte precum educația profesioniștilor din teatru, precum și echilibrul de gen, sustenabilitatea și accesibilitatea în sector. Raportul studiului este pregătit pe baza datelor colectate prin cercetări documentare, interviuri, sondaje și contribuții primite de la părțile interesate în timpul seminarului de validare.

Îl puteți citi AIChttps://formareculturala.ro/wp-content/uploads/2022/08/Studiu-privind-„Situația-teatrelor-în-statele-membre-UE”.pdfI

(sursa https://op.europa.eu/en)

LinkedIn
Share
WhatsApp