Propunere de politică publică: Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România

Acest document de propunere de politică publică urmărește formatul propus prin HG 775/2005 și este o versiune compactă, respectând rigorile standard stabilite de Secretariatul General al Guvernului, aprobate prin Decizia Prim-ministrului nr. 297/2016. Pentru elaborarea acestuia a fost creat un document mai amplu, de peste 250 de pagini, care detaliază date existente în prezentul format.

Contextul propunerii de politică publică, din cadrul proiectului „Cultura Alternativă”
„Cultura Alternativă”, derulat de Asociația Culturală Flower Power și destinat persoanelor și entităților relevante din domeniul cultural, în direcția consolidării capacității acestora în inițierea de politici publice culturale, are ca obiectiv specific formularea unei propuneri alternative la politicile publice care să conducă la îmbunătățirea Statutului Artistului. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă și se desfășoară în perioada aprilie 2018-septembrie 2019.
Prima schiță a prezentei politici publice, pe formatul HG nr. 775/2005, a fost formulată pe anumite capitole de un grup de 20 de persoane din domeniul cultural extins în cadrul unei tabere de instruire in din ianuarie 2019, luând în considerare feedback-uri valoroase privind problematicile și soluțiile posibile, fie sectorial fie sistemic, adunate prin diferite tipuri de instrumente produse în cadrul proiectului în 2018: un chestionar online de percepție (300 de respondenți), 9 dezbateri in țară (191 participanți) și 5 întâlniri de lucru cu artiști in țară (100 de persoane). Ulterior, s-au adăugat propuneri de soluționări în cadrul a 17 întâlniri de lucru cu 55 de specialiști și persoane si entitati cu interese in domeniul cultural extins (stakeholderi).

Cuprins

I.Instituția inițiatoare……………………………………………………………………….pg. 2

II.Denumirea propunerii de politică publică……………………………………………….pg. 2

III.Contextul internațional și național ……………………………………………..………pg. 2

IV:Contextul propunerii de politică publică………………………………………..………pg. 2

V. Formularea stării de fapt și fundamentarea problemei……………………….………..…pg. 4

V.a. Formularea stării de fapt……………………………………………………………….pg. 4

V.b. Fundamentarea problemei…………………………………..………………………….pg. 6

1) Definiția artistului, creatorului, autorului în legislația națională………………………..pg. 8

2) Statutul fiscal și social al artistului din legislația națională…………………………….pg. 8

3) Statutul educațional al artistului în legislația națională…………………………………pg. 9

4) Statutul profesional al artistului în legislația națională…………………………..……pg. 10

V.b.1. Problema identificată……………………………………..………………………..pg.11

V.b.2. Soluția propusă………………………………………………………………………pg.11

VI.Scop………………………………………………….…………………………………pg 12

VII.Obiective generale și specifice ……………………..…………………………………pg 13

VIII.Variante de soluționare propuse …………..………..…………………………………pg 13

VIII.a. Varianta 1 de soluționare (recomandată): Consolidarea unui statut al artistului printr-o clarificare prin armonizare (corelare și modificare) legislativă a acestei condiții sociale și profesionale………………………………………………..………..pg. 13

VIII.b. Varianta 2 de soluționare – Instituirea unei legi noi care definește artistul, creatorul, autorul…………………………………………………………………………………….pg. 18

VIII.c. Varianta 3 de soluționare – Menținerea status quo-ului, a cadrului legal existent..pg. 19

Puteți citi propunerea de politică publică (septembrie 2019) privind statutul artistului aici.

LinkedIn
Share
WhatsApp