Internetul este mult mai mult decât tehnologia digitală; este, de asemenea, o rețea de interacțiuni economice și sociale și
relații. Ca atare, acest lucru a arătat potențial de a permite drepturile omului, de a împuternici indivizii și comunitățile,
și de a facilita dezvoltarea durabilă. De asemenea, a prezentat provocări la normele stabilite în moduri în car
poate avea atât efecte pozitive, cât și negative asupra rezultatelor economice, sociale și de dezvoltare.

Cum o serie de probleme de internet sunt integrate în politica publică, acest lucru afectează aspecte precum egalitatea, incluziunea, mass-media și jurnalism, diversitate culturală, educație de calitate pentru toți și protecția drepturilor omului. Aceste impacturi sunt toate relevante pentru mandatul UNESCO și fac parte din mediul complex Internet care poate fi
explorat și îmbunătățit profitabil prin prisma universalității internetului.

Astfel, după un proces de doi ani de evoluție, acest concept al universității Internetului a fost susținut de UNESCO Conferința generală din 2015. Conceptul prezintă o viziune care evidențiază patru principii care servesc drept piloni cheie care stau la baza creșterii și evoluției internetului și subliniază necesitatea consolidării acest lucru, pe măsură ce Internetul devine mai omniprezent în afacerile umane. Înțelegerea internetului în acest fel ajută să reunească diferite fațete ale ecosistemului său, care sunt relevante pentru rolul UNESCO în lume și sprijinul organizației pentru statele membre.

Vă invităm să citiți documentul UNESCO privind indicatori ai universalității internetului aici.

LinkedIn
Share
WhatsApp