Christina Leucuța este Senior Advisor CLUSTERO-Asociația Clusterelor din România, consultant expert politici industriale și sociale, creare și dezvoltare clustere/poli de competitivitate, antreprenoriat și management strategic, cluster benchmarking, internaționalizare și networking, parteneriate internaționale, promovare, marketing și branding. Este Ambasador Special al Strategiei Europene a Dunării; membru în Steering Committee al Axei prioritare 8 Competitivitatea Întreprinderilor și Clustere de Excelentă al Strategiei Europene pentru regiunea Dunării și al Grupului de lucru „Clustere de Excelenta”; consultant național pentru proiecte inițiate de Organizația Internațională a Muncii de la Geneva (conceptul de muncă decentă în industria de textile confecții din România) și Centrul Internațional de Comerț – Geneva.

 A fost coordonator în cadrul Proiectelor INOV CLUSTER și INOV CLUSTER II „Dezvoltarea conceptului de pol de competitivitate și a clusterelor în plan regional, suport al creșterii competitivității operatorilor economici din industrie, finanțate prin Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare din Industrie al Ministerului Economiei-Direcția Generală Politică Industrială și Competitivitate (2008-2010 și 2011-2012); beneficiarii proiectelor: întreprinderi, universități, agenții de dezvoltare regională, camere de comerț și industrie, institute de cercetare dezvoltare; participant la elaborarea studiilor Institutului European din România nr 7 (Politică industrială a României în perioadă post aderare SPOS 2007) și nr.4 (Potențialul competitiv al creșterii economice-linii directoare pentru o nouă politică industrială în România-SPOS 2010); consultant în cadrul seminariilor TAIEX-Comisia Europeană în Republică Moldova cu tematică „Dezvoltarea unui ghid de implementare a conceptului de cluster inovativ în Republică Moldova” mai și septembrie 2010 Chișinău; beneficiari: reprezentanți industrie, Academia de Științe a Moldovei, Agenția de Transfer Tehnologic, ODIMM, Ministerul Ecinomiei, ANTREC, ONG-uri; lector în cadrul seminariilor de instruire și consultanță din cadrul Programului „Competitivitate și inovare-Firme, Clustere și Dezvoltare Economica” finanțat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca în afiliere cu Harvard Business School aprilie 2013; beneficiarii cursului: întreprinderi, universități, institute de cercetare, consultanți, clustere emergente și inovative, poli de competitivitate; speaker la Conferința internațională „Clustere inovative-cheia succesului în afaceri internationale”, București octombrie 2012 și Murighiol, iunie 2014 „Inovarea socială în clustere”; speaker la seminarul internațional din cadrul Târgului Regional de Inovare INNoMatch aprilie 2013 Arad privind „Specializarea inteligență și clusterele”; speaker la Conferința internațională de la Vukovar-Croația, septembrie 2013 în cadrul Strategiei Dunării-Axă Prioritară 8 „Competitivitatea întreprinderilor și clustere de excelenta” privind „Politici inovative legate de sectoarele creative și culturale din regiunea Dunarii”, înscrierea clusterelor din România pe platformă Creative Danube; manager de proiect la Ministerul Economiei în proiectul SEENECO-Rețeaua Sud Est Europeană a Clusterelor de Excelentă (Promovarea excelenței managementului de cluster în UE)- Programul CIP; manager de proiect la Ministerul Economiei în proiectul ClusterPoliSEEPolitici de cluster mai inteligențe pentru Europa de Sud Est-Programul de Cooperare Transnațională SEE.

 În calitate de Director al Direcției Politici Industriale și Competitivitate din Ministerul Economiei a coordonat politica industrială bazată pe clustere și poli de competitivitate din România, a reprezentat România în cadrul Comisiei Europene-DG Întreprindere și Industrie –Grupul pentru implementarea politicii industriale și a susținut periodic prezentări la solicitarea Comisiei Europene privind competitivitatea și politică de clustere și poli de competitivitate a României.

  Clustero

Fondat în 2011, Clustero este organismul reprezentativ al clusterelor românești și principala platformă de cooperare, schimb de informații și sprijin pentru dezvoltarea peisajului național de clustere bazat pe inovație și internaționalizare. Oferă sprijin și consultanță pentru stabilirea, dezvoltarea și colaborarea în cadrul și între clustere prin formarea rețelei. www.clustero.eu

LinkedIn
Share
WhatsApp