Competențe antreprenoriale

în proiecte culturale

 

București, Iași, Timișoara

toamna 2021-primăvara 2022

Management, Financiar, Juridic & Comunicare

Introducere în antreprenoriat cultural

Antreprenor vs Manager vs Angajat, Validare idee de afacere, Abordare lean/agile  pentru dezvoltare startup, Produsul minim viabil

Strategie de afaceri

Strategie vs Tactică, Analiză/direcție/poziționare strategică, Dezvoltare strategie pentru un startup cultural, Obiective și tactici

Strategie de management

Management vs leadership, Management stakeholderi sector cultural, gestionare proiecte, resurse, conflicte, modele de leadership, cultură organizațională

Strategie de resurse umane

Recrutare, selecție, evaluare, motivare personal în sectorul cultural, CIM, Fișe de post, drepturi/responsabilități angajator/ angajat sector cultural

Strategie de marketing

Benchmarking, Mix de marketing, Ecosistem de brand, brand personal, Marketing Online (website, SEM, SEO, SMM), Plan de marketing sector cultural

Strategie de vânzări

Marketing vs. Vânzări, Eticheta profesională, Comunicare, negociere și persuasiune, Public speaking, Networking, Management relație clienți sector cultural

Strategie financiară

Previziuni cash-flow, Prag de rentabilitate, Rate rentabilitate, Contabilitate primară, Oportunități de finanțare în sectorul cultural

Instrumente software start-up

optimizare afacere culturală, gestionare consumatori culturali /clienți culturali, furnizori, proiecte, marketing, financiar-contabil, instrumente utile pentru un startup creativ/cultural.

Responsabilitate și etică

Prevederi legislative, Responsabilități, drepturi Responsabilitate socială, Cod conduită etică, Bune practici în afaceri sector cultural

Realizarea planului de afacere culturală pe 1 an

Realizare și prezentare plan de afaceri pentru un startup viabil în sectorul creativ/cultural

Trainerii au reușit de fiecare dată să fie relevanți, autentici, și să transmită excelent mesajul lor. Cunoștințele și experiența lor sunt apreciate de fiecare dată de către studenți.

– Camelia Cojocaru, Prodecan, Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea din București

acreditat

certificate de absolvire, însoțite de un „supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competențele profesionale dobândite, acestea fiind recunoscute național și în Uniunea Europeană. 

eficiență

 nivel ridicat de experiență pentru asigurarea unui transfer eficient de know-how către cursanți.

99%

roadmap proiect cultural

Trainingul intră în categoria cursurilor de perfecționare/specializare și absolvire, meseria corespondentă certificatului regăsindu-se în Clasificarea Ocupațiilor din România. 

Formatorii au experiență în business și specificitățile domeniului cultural extins.

Future